תערוכת מחווה לאדם ברוך ז"ל במלאת עשור למותו. אוצר: רינו צרור – פתיחה סוף מאי 2018