ראשי תכניות העשרה תערוכות
יזכור
אנשי העמק ארכיון תערוכות בעבר פעילות חינוכית איך להגיע צור קשר


אלה שמות הנופלים אשר נפלו במערכות ישראל לפי תאריכים:
יהי זכרם ברוך...

נפלו בתקופת המאבק עד מלחמת השחרור
מאיר לייבוביץ21תל-יוסףכ"ח סיון תרפ"דכפר-סבא
יצחק פינקל25תל-יוסףב‘ תמוז תר"ץשמירה בכרם
משה רוזנפלד31תל-יוסףי"א חשון תרצ"ומרדף כנופיה בגלבוע
דב שטורמן19עין-חרודט‘ שבט תרצ"ובשרות המשטרה
חיים ברוק23בית השיטהי"א אדר תרצ"ז מארב ליד הגלבוע
מנחם רוזנבלט44כפר יחזקאלח‘ תשרי תרצ"חשמירה במושב
שמעון לס28עין-חרודט"ו טבת תרצ"חפרעות בירושלים
הרצל אלוני21כפר יחזקאלכ"א סיון תרצ"חשדות המושב
אהרון אתקין40גבעי"ח אלול תרצ"חבדרך לטירת צבי
חיים שטורמן46עין-חרודי"ח אלול תרצ"חבדרך לטירת צבי
אליהו עממי43עין-חרודכ"א שבט תש"בבצבא הבריטי בסוריה
מרדכי הלוי27בית השיטהי"ד אב תש"בתאונה
זאב שרף20תל-יוסףכ"ו ניסן תש"גבצבא הבריטי - טביעת הארינפורה
חיים קיטלגיסר39תל-יוסףכ"ו ניסן תש"גבצבא הבריטי - טביעת הארינפורה
מנחם באומגרטן20תל-יוסףכ"ו ניסן תש"גבצבא הבריטי - טביעת הארינפורה
שמואל קוריצ‘ינר20תל-יוסףכ"ו ניסן תש"גבצבא הבריטי - טביעת הארינפורה
חנן מאירהיים29עין-חרודי"ב טבת תש"דבצבא הבריטי בסוריה
יעקב אבאי29גבעכ"א שבט תש"דבצבא הבריטי
משה הורביץ30תל-יוסףי"ח אדר תש"דבצבא הבריטי במצרים
ארנסט אופנהיימר32תל-יוסףכ"ד אייר תש"ובצבא הבריטי
נחמיה שיין24עין-חרודי"ח סיון תש"וליל הגשרים, גשר הזיו
חיים חרודי23תל-יוסףל‘ סיון תש"והשבת השחורה, ליד הרפת
מלחמת השחרור תש"ח, 1948 ואחריה
דוד שמש19בית השיטהט‘ טבת תש"חחולון
טוביה קושניר25כפר יחזקאלה‘ שבט תש"חעם הל"ה בגוש עציון
יורם בן-ישראל18יזרעאלח‘ בשבט תש"חשפרעם
צבי-משה פרוצל19עין-חרודד‘ אדר א‘ תש"חגשר שיח‘ חוסיין
נועם פסמניק20יזרעאלו‘ אדר ב‘ תש"חקרית מוצקין 
עמנואל לנדאו21יזרעאלו‘ אדר ב‘ תש"חקרית מוצקין - גיבור ישראל
אברהם אופלטקה31בית השיטהח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
אריה אלקינד26בית השיטהח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
דן צביק19תל-יוסףח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
חיים ליבין24כפר יחזקאלח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
ירובעל לביא23עין-חרודח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
נחום נישט26גבעח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
עקיבא ברזילי34בית השיטהח‘ אדר ב‘ תש"חקרב הגלבוע
ראובן צינדר24בית -אלפאט‘ אדר ב‘ תש"חירושלים
יעקב גולדברג22חפציבהי‘ אדר ב‘ תש"חשיירה בשער הגיא
ישעיהו גרודנר33תל-יוסףי‘ אדר ב‘ תש"חשיירה בשער הגיא
צבי כרמלי20כפר יחזקאלט"ו אדר ב‘ תש"חעין-יזרעאל
זרובבל הורביץ24תל-יוסףט"ז אדר ב‘ תש"חגוש עציון - גיבור ישראל
צבי בורנשטיין39בית אלפאכ"א אדר ב‘ תש"חהפצצה על הישוב
שמואל סטוצינסקי21כפר יחזקאלד‘ ניסן תש"חמשמר העמק
יעקב יעקובסון19כפר יחזקאלי"ב ניסן תש"חזרעין
ניסים (ניקו) לוי18כפר יחזקאלי"ב ניסן תש"חזרעין
עמנואל בדאני19כפר יחזקאלי"ב ניסן תש"חזרעין
שלמה בלומנטל19כפר יחזקאלי"ב ניסן תש"חזרעין
פרץ דיטריך22תל-יוסףי"ד ניסן תש"חנבי סמואל
רפאל -רפי מלץ21עין-חרודי"ד ניסן תש"חנבי סמואל
אברהם ואלד25גבעט"ו ניסן תש"חשיח ג‘ראח, ירושלים
מישאל פינסקר25בית אלפאכ"ב ניסן תש"חקטמון. ירושלים
מנחם נימקובסקי18יזרעאלו‘ אייר תש"חמלכיה
יצחק פרידלנדר20יזרעאלו‘ אייר תש"חנירים
משה יצהר (אלברט)27עין-חרודי"א אייר תש"חבית אשל
שלמה לוי22עין-חרודי"ד אייר תש"חרמות יששכר
יונה פרומן (ילדה)8מולדתי"ח אייר תש"חהפצצה על הישוב
אבידוב ליברמן20יזרעאלכ"ה אייר תש"חאשדוד
משה רובינשטיין18חפציבהכ"ה אייר תש"חגזר
יהושע רבינוביץ26כפר יחזקאלא‘ סיון תש"חשיירה לירושלים
יצחק לבנה (בלינקי)27כפר יחזקאלב‘ סיון תש"חבית סוסין, לטרון
משה הררי21תל-יוסףג‘ סיון תש"חגזר
יוסף לפקה18יזרעאלד‘ סיון תש"חביר עסלוג‘ בנגב
שמעון אילון24בית אלפאד‘ סיון תש"חנגבה
הלל לביא18עין-חרודז‘ סיון תש"חכפר דרום
משה קלינמן19כפר יחזקאלח‘ סיון תש"חביר עסלוג‘ בנגב
פסח וולודינגר19כפר יחזקאלכ"ב סיון תש"ח"אלטלנה"
שמואל חרמוני34כפר יחזקאלב‘ תמוז תש"חמזאר, בגלבוע
ישעיהו מזאי22עין-חרוד - גרעין לגרדושג‘ תמוז תש"חערבונה, גלבוע
צבי רוט 20עין-חרוד - גרעין לגרדושג‘ תמוז תש"חמזאר, גלבוע
יהודה פוגל26עין חרודג‘ תמוז תש"חמזאר, גלבוע
יוסף זינגר18חפציבהג‘ תמוז תש"חג‘נין
חנוך רוזנברג25בית אלפאד‘ תמוז תש"חג‘נין
יאיר רוזנבלט23עין חרודח‘ תמוז תש"חפרוזדור ירושלים
יוסף מתן17תל -יוסף, חברת נוערט‘ תמוז תש"חלטרון
שמעון עודי (עמודי18תל -יוסף, חברת נוערט‘ תמוז תש"חלטרון
ירמיהו רגולנט19גבעי‘ תמוז תש"חכפר יאלו (הרי ירושלים)
אברהם מלט18יזרעאלי"א תמוז תש"חביר עסלוג‘ בנגב
נתן דובז‘ינסקי19תל -יוסףי"א תמוז תש"חלטרון
אריה גולדברג17יזרעאלכ"א תמוז תש"חפלוג‘ה
יוחנן כנעני23תל-יוסףכ"ב תמוז תש"חפלוג‘ה
משה שטורמן26עין-חרודכ"ה תמוז תש"חעמק בית-שאן (תל תאומים)
חיים גפן (קונפיטין)20תל-יוסףב‘ אב תש"חנצרת
מרדכי אפרתי23גבעב‘ אב תש"חדיר איוב (לטרון)
נעמי מדברי21תל-יוסףא‘ אלול תש"חמוקש ליד מגידו
מרכי פריד19חפציבהכ"ג אלול תש"חרוחמה
אורי וינגר19כפר יחזקאלכ‘ כסלו תש"טמשלט 86 (נגב)
אפרים וינטראוב18בית אלפאכ‘ כסלו תש"טמשלט 86 (נגב)
מאיר אלוני26בית אלפאכ"א כסלו תש"טמשלט 86 (נגב)
יובל בן-דוד28גבעכ"א כסלו תש"טמשלט 86 (נגב)
שמחה פרקר25חפציבהכ"א כסלו תש"טמשלט 86 (נגב)
עקיבא לאופר25חפציבהד‘ טבת תש"טרפיח
אלכסנדר ורמל31כפר יחזקאלז‘ ניסן תש"טבדרך לאילת
נמרוד לויטה24עין-חרודכ"ג כסלו תש"יבית גוברין
שמחה כהן39בית השיטהכ"ט תשרי תשי"אמפציעה בצפת
עד מבצע סיני
משולם סעדיה21נוריתל‘ ניסן תשי"אתל מוטילה (צפון הכנרת)
זאב פרידמן34רמת צביג‘ אלול תשי"אשדות המושב
יוסף הופמן22חפציבהי"א אלול תשי"בסדום
אריה קלויזנר20תל יוסףח‘ באב תשי"גתאונת צניחה
עמרם ברקאי20עין-חרוד איחודי‘ תמוז תשי"דחיל האויר
מנשה כהן-כשי19אביטלי"ב אב תשי"דבמילוי תפקידו
עמרי אריאב26עין-חרודי"ט אב תשי"דחיל האויר
משה אוריון24יזרעאלכ"ה אדר תשט"וירי מחבלים בישוב
דוד בוגייביץ19בית השיטהכ‘ חשון תשט"זניצנה
משה שכטר20בית השיטהכ"א תשרי תשי"זחוסן (גוש עציון)
מבצע סיני-קדש תשי"ז 1956 ואחריו
עמנואל קלינמן19בית השיטהכ"ו חשון תשי"זמעבר המיתלה
יונה ירחי40בית השיטהכ"ז חשון תשי"זאבו עגילה
מאיר יעקובי21בית אלפאכ"ז חשון תשי"זמעבר המיתלה
אסף שמחוני35תל יוסףב‘ כסלו תשי"זמטוסו הופל מעל ירדן. מפקד המבצע
גדליהו שניאור22עין חרוד מאוחדז‘ כסלו תשי"ז עזה
דב גרוסמן22חפציבהח‘ אלול תשי"זאימוני צניחה
יוחנן גולני37חפציבהא‘ תשרי תשךיד חנה
גבריאל ברסקי19חפציבהי"א אדר ב‘ תשכ"בנוקייב
עודד ליפשיץ19עין חרוד איחודד‘ אב תשכ"בבאימונים
גדעון בר-שדה20עין חרוד מאוחדכ‘ תשרי תשכ"גאימוני טיס
רפאל הורביץ19בית השיטהכ"ט טבת תשכ"גאימונים
זִכְריה לוקס19תל יוסףכ"ד שבט תשכ"הבעת שרותה
דוד רענן19עין חרוד איחודכ"ג אייר תשכ"האימוני טיס
מלחמת ששת הימים, תשכ"ז 1967ומלחמת ההתשה
אליהו בן-שישו (ללו)19ניר יפהכ"ו אייר תשכ"זעזה
דניאל צפוני21בית אלפאכ"ו אייר תשכ"זאל ג‘יראדי - סיני
עמירם גורן21גבעכ"ו אייר תשכ"זרפיח
איתן נאוה23מולדתכ"ז אייר תשכ"זגבעת התחמושת. גיבור ישראל
גיל צור (דרעי)31ניר יפהכ"ז אייר תשכ"זמחנה עמוס
דוד יפלח32דבורהכ"ז אייר תשכ"זמחנה עמוס
דני טריינין26מולדתכ"ז אייר תשכ"זירושלים
יאיר ורדי21חפציבהכ"ז אייר תשכ"זאום כתף, סיני
יחזקאל שיפר28מולדתכ"ז אייר תשכ"זמחנה עמוס
יוסף שילוני25עין חרוד איחודכ"ח אייר תשכ"זג‘בל לבני, סיני
שאול סולניק22בית אלפאכ"ח אייר תשכ"זאבו עגילה, סינ
אברהם אמר29בית השיטהא‘ סיון תשכ"זתל פאחר, גולן
יהודה רם23גבעב‘ סיון תשכ"זג‘לבינה, גולן
אלישע שילוני23בית אלפאז‘ סיון תשכ"זציר אל-עריש, סיני
פנחס גורן (גרוסמן)26חפציבהז‘ סיון תשכ"זתל הלאל, גולן
אוריאל יפה 22בית אלפאכ"ב אב תשכ"זשכם
אפרים יהלום20בית אלפאי"ז אלול תשכ"זאל ג‘יראדי - סיני
צבי פרג23עין חרוד איחודכ"ד טבת תשכ"חהצוללת "דקר"
חנניה כהן21מלאהט‘ אדר תשכ"חבמילוי תפקידו
עופר חרמוני21עין חרוד מאוחדכ"א אדר תשכ"חכראמה. ירדן
אריה רבי20עין חרוד מאוחדה‘ תשרי תשכ"טשבטה
משה כהן21מיטבד‘ חשון תשכ"טתעלת סואץ
דוד רביבו19ברקי"ב כסלו תשכ"טבמילוי תפקידו
נדב נהוראי22בית אלפאי"ג כסלו תשכ"טירדן
אריה גבעול21עין חרוד איחודי"ח  כסל"ו תשכ"טבתאונת צלילה בים
אבנר שמחוני21תל יוסףי‘ טבת תשכ"טראס סודר, סיני
דני ואזה21עין חרוד מאוחדה‘ באב תשכ"טהאי גרין, תעלת סואץ
חיים שטורמן23עין חרוד מאוחדה‘ באב תשכ"טהאי גרין, תעלת סואץ
שלמה נבות-וינטראוב27בית אלפאכ"ז שבט תש"לטיסה ברמת הגולן
משה שורניק20רמת צביכ"ב אדר א תש"לאל-עריש
אמיר ברין19עין-חרוד מאוחדג‘ אלול תש"להאגם המר, סיני
יצחק פרח25בית השיטהכ"א בשבט תשל"אתאונה
מלחמת יום הכיפורים תשל"ד 1973 ואחריה
אבי רוניס22חפציבהי‘ תשרי תשל"דרמת הגולן
אלון אילת20בית השיטהי‘ תשרי תשל"דקו התעוזים, סיני
דב שדה20תל יוסףי‘ תשרי תשל"דאיסמעיליה, סיני
יעקב חליפה20בית אלפאי‘ תשרי תשל"דתעלת סואץ
ניר אפרתי20גבעי‘ תשרי תשל"דתעלת סואץ
עמוס וינטראוב22בית אלפאי‘ תשרי תשל"דאיסמעיליה, סיני
יואב ברקאי33עין חרוד איחודי"א תשרי תשל"דנפח, רמת הגולן
יובל דהבו22ברקי"א תשרי תשל"דרמת הגולן
יורם גלס22חפציבהי"א תשרי תשל"דרמת הגולן
צופר זהבי22עין חרוד מאוחדי"א תשרי תשל"דציר ליטוף, סיני
ציון סויסה21גדישי"א תשרי תשל"דנפח, רמת הגולן
אורי אגמון20עין חרוד מאוחדי"ב תשרי תשל"דקנטרה, סיני
אסא עידו20בית אלפאי"ב תשרי תשל"דפירדאן, סיני
נמרוד בין21מולדתי"ב תשרי תשל"דחרמון
אורי שעני33עין חרוד מאוחדי"ג תשרי תשל"דטסה, סיני
איל הפטר19תל-יוסףי"ג תשרי תשל"דציר פורקן, סינ
אמיר הופנר20גבעי"ג תשרי תשל"דרמת הגולן
יצחק תמיר21תל יוסףי"ג תשרי תשל"דציר פורקן, סינ
עופר לנס24בית אלפאי"ג תשרי תשל"דמעבר הג‘ידי, סינ
בנימין שצ‘ופקביץ35בית השיטהי"ד תשרי תשל"דהר יוסיפון, רמת הגולן
יוסף שריג29בית השיטהי"ד תשרי תשל"דחושניה, רמת הגולן
אלי רחמים20בית השיטהט"ו תשרי תשל"דחושניה, רמת הגולן
גיל לביא43עין חרוד מאוחדט"ו תשרי תשל"דהר יוסיפון, רמת הגולן
דובי דביר24עין חרוד איחודט"ו תשרי תשל"דחאן ארנבה, רמת הגולן
משה שחורי27בית השיטהט"ו תשרי תשל"דקנטרה, סיני
שלמה שור22עין חרוד איחודט"ו תשרי תשל"דטסה, סיני
דני חודוש31רם-אוןט"ז תשרי תשל"דחאן ארנבה, רמת הגולן
מנחם הימן26עין חרוד מאוחדט"ז תשרי תשל"דחאן ארנבה, רמת הגולן
יצחק שאקי22עין חרוד מאוחדי"ט  תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
אלי אבירם34תל יוסף, רמת צביכ‘ תשרי תשל"דחארפה, רמת הגולן
גדעון הלוי36גבעכ‘ תשרי תשל"דציר טרטור, סיני
גרשון דוד24בית השיטהכ‘ תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
דני פלד30בית השיטהכ‘ תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
יוחי גלעד26בית השיטהכ‘ תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
יחיאל שונרי25בית השיטהכ‘ תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
מיכה גולדמן20בית השיטהכ‘ תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
גדי יהודאי30עין-חרוד מאוחדכ"א תשרי תשל"דמתחם סרפאום, סיני
ישי יזהר36תל יוסףכ"א תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
דוד ואזה27עין חרוד מאוחדכ"ב תשרי תשל"דתעלת סואץ
יוסף שלי18ניר יפהכ"ב תשרי תשל"דהחווה הסינית, סיני
דוד סיליבוביץ25יזרעאלכ"ב תשרי תשל"דאבו סולטן, סיני
ניל פריד25יזרעאלכ"ב תשרי תשל"דאבו סולטן, סיני
שאול אפרים22יזרעאלכ"ב תשרי תשל"דאבו סולטן, סיני
יוסף איליש34עין-חרוד מאוחדכ"ג תשרי תשל"דאום בוטנה, רמת הגולן
מנחם אודם36עין- חרוד מאוחדכ"ג תשרי תשל"דתל מסחרה, רמת הגולן
אברהם ניישטיין30עין חרוד מאוחדכ"ד תשרי תשל"דממערב לתעלת סואץ
דוד פרנקל-שגב23כפר יחזקאלכ"ד תשרי תשל"דממערב לתעלת סואץ
נמרוד שרון34בית השיטהכ"ה תשרי תשל"דממערב לתעלת סואץ
שלמה בוקי21מלאהכ"ו תשרי תשל"דחרמון
דוד אתיאל-אתקין43גבעב‘ חשון תשל"דממערב לתעלת סואץ
עמרם בן שישו31ניר יפהי"ד שבט תשל"דגבול לבנון
איתמר בן-דוד19כפר יחזקאלכ"ג אדר תשל"המלון סבוי, תל-אביב
יגאל רימון40בית השיטהט‘ אב תשל"זמפציעה ישנה
אלן פלדמן19יזרעאלכ"ה סיון תשל"טתאונה
יונתן (יוני)הכהן 28בית אלפאל‘ ניסן תש"מתאונת טייס
מאיר פרץ19גדישי"ד סיון תש"מתאונה
יוסף נהיר47בית אלפאכ"ו תמוז תש"מתאונת טייס
מלחמת לבנון של"ג תשמ"ב 1982 ואחריה
יורם ביטון20דבורהט"ו סיון תשמ"בלבנון
נמרוד שוסטרמן22יזרעאלי"ט סיון תשמ"בלבנון
עזרא נתן 39תל יוסףכ‘ סיון תשמ"בבקעת הלבנון
אדמונד שחר33ברקכ‘ סיון תשמ"בבית לחיא, לבנון
עמרם דהן19מלאהי"ג כסלו תשמ"בצור, לבנון
אמנון אליעז47בית אלפאה‘ טבת תשמ"גקמד-א-לוז, לבנון
נורי פנחס49פרזוןכ"ד שבט תשמ"גבשירותו במילואים
גיל קמחי21עין-חרוד איחודה‘ אייר תשמ"גבעת שירותו
דוד ביטון20מלאהז‘ סיון תשמ"גבעת שירותו
יורם פרץ19גדישז‘ סיון תשמ"גבעת שירותו
יובל שמי31בית השיטהט"ו אלול תשמ"דאימוני טייס
אורן שפר19בית השיטהכ"ב תשרי תשמ"הזהרני, לבנון
מרק הוכשטיין20בית השיטהי‘ ניסן תשמ"הנבטיה, לבנון
עפרי טוראל-גלעד13בית השיטהכ‘ תשרי תשמ"ו פעולות איבה - ראס בורקה, סיני 
דני זיבנר29עין-חרוד איחודב‘ חשון תשמ"ובעת שירותו
שלום פרץ27גדישי"ז תשרי תשמ"זבמילוי תפקידו
רמי בן-צבי (חכמון)26עין חרוד מאוחדי"א אדר תשמ"זלבנון
מירב עפרוני21רם-אוןכ"ג אלול תשמ"זבעת שירותה
אסי דניאל19מיטבכ"ט כסלו תשמ"חבעת שירותו
אלון מזור23מולדתכ"ד טבת תש"ןבמילוי תפקידו
דני בן-צבי18גבעט"ו אדר תש"ןבעת שירותו
עופר זהרוני28רם-אוןכ"ו כסלו תשנ"אתאונת טייס
ערן נגרי20עין חרוד מאוחדכ"ד טבת תשנ"אבעת שירותו
יורם כהן20אדיריםז‘ תשרי תשנ"בג‘נין
שמעון אברהם23מיטבי"ח תשרי תשנ"ג שדות המושב
שחר רפאלי21בית השיטהכ‘ תמוז תשנ"גסוג‘וד לבנון
בנימין קרייתי30יזרעאלכ"ו אב תשנ"גמפציעה 
מאיר כהן23גדישו‘ כסלו תשנ"דבעת שירותו
שירה מרוז-קוט20בית השיטהי"ד חשון תשנ"הפעולת איבה-קו 5 תל-אביב
גיא סבטליט21כפר יחזקאלד‘ תמוז תשנ"הבעת שרותו
יניב ראומי21דבורהכ"ג סיון תשנ"ומוצב דלעת - לבנון
דביר לניר22מולדתכ"ח שבט תשנ"ז"אסון המסוקים"
יעקב יוסף53מיטבו‘ תשרי תשנ"טבעת שירותו
ליאור מאיר19מיטבט‘ אלול תשס"אבמילוי תפקידה
יוסף מוגלניצקי60רם-אוןי"ח תשרי תשס"במפציעה 
נֹעם גוזובסקי23רמת צביי"ב כסלו תשס"בפעולת איבה- אגד עפולה
אלה שרף19בית השיטהכ‘ אדר תשס"בבעת שירותה
אלי ביטון47גדישי‘ טבת תשס"גפעולת איבה - במושב
תומר רון 20מולדתז‘ אדר ב‘ תשס"גחברון
אייל מוסקוביץ21מולדתט"ו אדר ב‘ תשס"גבעת שירותו
מתן גדרי21מולדתח‘ סיון תשס"גחברון
יעקב-ז‘לקו מרוויצ‘ה25גבע-סרביהכ‘ אייר תשס"דעזה
מלחמת לבנון השנייה תשס"ו 2006
יותם לוטן33בית השיטהי"ג אב תשס"ובינת ג‘ביל, לבנון
יוסף אביטבול20גן-נרי"ח אב תשס"ובינת ג‘ביל, לבנון

ראשי | תכניות העשרה | תערוכות | יזכור | אנשי העמק | ארכיון | תערוכות בעבר | פעילות חינוכית | איך להגיע | צור קשר