סדנת כישורים תרבותיים –  תוכנית שפותחה בשיתוף עם משטרת ישראל ומטרתה הענקת כלים לעבודת המשטרה במגזר הערבי. הסדנא מתקיימת במסגרת כשירות תרבותית להכשרת שוטרים לטיפול הולם ומיטבי באירועים המתרחשים במגזר הערבי, והנחלת כלים וידע הנדרש למילוי תפקידם.