‘לחשוף, לאסוף ולאגור כל ידיעה וכל מוצג מועילים של פיסת מולדת זו, על הטופוגרפיה שלה, על מבנה שכבותיה הגיאולוגיות, על מחצביה וקרקעותיה למיניהם, על מימיהם החבויים בחיק האדמה ואלה ניגרים על פניה, על אקלימה ותנועת רוחותיה, על הצומח והחי אשר בה… אלה גילויי הטבע המעמיקים את קשרי האדם לסביבתו ואשר יחסו של חיים שטורמן אליהם היה יחס של עניין עמוק, התעניינות האדם המתערה במולדתו על כל מכמניה – זו תהיה תעודת המכון.‘ (שמואל סבוראי מנהל ומקים המוזיאון)….

האוסף המוזאלי של בית חיים שטורמן, נבנה על פי עקרונות אלו ובמוזאון- תצוגה פעילה של אוסף בעלי החיים בעמק.

הטבע בעמק האדם וסביבתו

חזונם של מקימי מוזאון בית חיים שטורמן היה להקים אוסף טבע שיישמר לדורות הבאים את מגוון בעלי החיים שחיו בעמק טרום ההתיישבות היהודית בו. מרחב מחייתם של בעלי החיים הצטמצם עם ראשית ההתיישבות החלוצית בעמק, הקמת קיבוצים ומושבים ופיתוח החקלאות בשדות.  כמשכנו הראשון של בית הספר 1941המוזאון נחנך בשנת האזורי וכגלריה לאוסף הטבע וההיסטוריה של האזור. מייסדו ומנהלו הראשון של המוזאון, שמואל סבוראי, ממקימי קיבוץ עין-חרוד, הגדיר את חזונו ומטרתו כאיסוף כל ידיעה וכל מוצג מועילים של פיסת מולדת זו, על הטופוגרפיה שלה, על מבנה שכבותיה הגיאולוגיות, על מחצביה וקרקעותיה למיניהם, על מימיהם החבויים בחיק האדמה ואלה הניגרים על פניה, על אקלימה ותנועות רוחותיה, על הצומח והחי אשר בה […] אלה גילויי הטבע המעמיקים את קשרי האדם לסביבתו“. ראשיתו של האוסף במספר פריטים שעימם עבר סבוראי בין חבורות הפועלים ברחבי העמק ולימד אותם את יסודות הזואולוגיה והבוטניקה של הארץ. תושבי העמק לדורותיהם העשירו את והביאו אליו ממצאים מעניינים, כולל בעלי חיים שנמצאו בשדות, כדי שיוצגו במוזאון. האוסף הייחודי במוזאון מאפשר מבט מקרוב על בעלי החיים כפי שחיו בטבע, בגודלם האמיתי על פרטיהם השונים. תצוגת הפריטים וסידורם מאפשרים לנו ללמוד ולהכיר את המאפיינים השונים והמגוונים של עולם החי, על עושרו וגיוונו. 

שימור למען העתיד- הפחלוץ

פחלוץ הוא שיטת שימור בעלי חיים לצורך מחקר או תצוגה. תהליך הפחלוץ מבוסס על ניקוי בעל החיים מרקמותיו ומאיבריו הפנימיים והשארת שלדו ומעטפתו החיצונית (הקרויהֵאֶדר“). תצוגת הפוחלצים מאפשרת לצפות בבעלי החיים כפי שהם נראים בטבע, בגודלם האמיתי. שיטה נוספת לשימור בעלי חיים חסרי כסות עבה, היא הכנסתם למכלי פורמלין – תמיסה רעילה המשמרת את הרקמות. בשנים האחרונות פינה הפורמלין את מקומו לשימור באלכוהול, הבטוח יותר כחומר משמר. הפוחלצים המוצגים באוסף המוזאון הוכנו מבעלי חיים שנמצאו מתים בטבע ונאספו. הציד לשם פחלוץ אסור על פי החוק.

ציפורים בשמי העמק

פעמיים בשנה חולפות מעל שמי העמק להקות של מילוני ציפורים נודדות, בסתיו בדרכן  מארצות הצפון הקרות של אירופה ואסיה לארצות החום של אפריקה שבדרום ובאביב בחזרתן לצפון. חלק מהלהקות עוצרות למנוחת לילה והצטיידות במזון בשדות העמק ובמאגרי המים שלו. ציפורים שמתו בדרך ולא יכלו להמשיך במסען, נאספו עם השנים ונשמרו באוסף המוזאון, והן מייצגות אך מעט מהמגוון העשיר הקיים בטבע. תצוגת הציפורים הכוללת עשרות פריטים היא אחד המוקדים המרתקים בתצוגה.

דיאלוג בין עבר להווה

הקשרים ההדוקים שבין הטבע לאדם ובין העבר להווה עמדו במרכז חייהם של חלוצי העמק, ששאפו ליצור חברת מופת חדשה. גאולת הקרקע, הפרחת השממה וניקוז הביצות, סימלו עבורם את השיבה לאדמה. הפריטים הארכיאולוגיים הרבים שנחשפו בשדות העמק מספרים את סיפורו ואת סיפור מתיישביו בעבר הרחוק. התצוגה מחברת את שרידי העבר שנמצאו באדמות העמק עם חיי החלוצים, אלה שחידשו את ההתיישבות בעמק במאה העשרים, הפריחו את אדמותיו ויצרו את הבסיס למתיישביו היום.