יגר משה, אורד וינגייט קורותיו והציונות, הספרייה הציונית, 2013.

מחיר: 75 ש”ח