סבוראי רחל, שלושה שחיברו – מבט חדש על יוצרי התנ”ך, תמוז 2012.

מחיר: 30 ש”ח