אלון עזריה, תצלומים- מדבר -קיבוץ -טבע, 1940- 1990 , מוזאון בית שטורמן והמשכן לאומנות ע”ש חיים אתר.
מחיר: 80 ש”ח