שטרית שמואל, ראשונים להעז פלוגות הלילה המיוחדות של אורד וינגייט, ספריית יהודה דקל- מועצה לשימור אתרי מורשת 2017.

מחיר: 50 ש”ח