בתי ספר על יסודיים

מוזיאון בית שטורמן הינו מוזיאון סביבתי-רב תחומי המשמש מרכז אזורי לפעילות מוזיאלית-חינוכית, ועוסק רבות בהעלאת המודעות לשמירה על הטבע והסביבה.

חפשו את התוכניות החינוכיות שלנו בגפ"ן (שימור אתרים | מס' 15522):

• סיפורו של "הידיד" – אורד צ'ארלס וינגייט

במסגרת הפעילות נערוך היכרות עם דמותו של אורד צ'ארלס וינגייט ועם תפיסתו הצבאית והביטחונית אשר היוותה בסיס לתפיסת הביטחון ולשיטות הלחימה של כוחות הביטחון במדינת ישראל – מיום הקמתה ועד לימינו אנו. 

השיח סביב דמותו של ווינגייט מאפשר לנו להעלות לדיון את המושג "דמות המנהיג" ואת הערכים הנלווים לו: מנהיגות אישית, ודוגמא אישית – הרלוונטיים מאוד לתלמידים בגילאי ביה"ס העל יסודי, בחברה הישראלית ובכלל.  

התוכנית מזמנת מבט ייחודי על מורשת ווינגייט. הפעילות אשר עושה שימוש במתודות יצירתיות, מייצרת עבור התלמידים חוויה משמעותית ורלוונטית לחייהם כיום. 

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר:

רבקי יוסיפון, רכזת חינוך והדרכה

טל. 04-6486328/6338

דוא"ל. Education@beit-shturmam.co.il