חינוך חברתי ובלתי פורמלי

אנו שמחים להציע מגוון פעילויות חווייתיות בעלות ערך חינוכי וחברתי, המאפשרות רכישת וחיזוק מיומנויות קבוצתיות ואישיות. אנו מזמינים אתכם לבחור מתוך מאגר הפעילויות הקיים, או להיות שותפים בבניית הפעילות עפ"י צרכי הקבוצה ובהתאמה לגיל, לתוכנית העבודה ולהגדרת המטרות שלכם.

ניתן להזמין פעילויות וסדנאות במסגרת קייטנות או חופשות משרד החינוך.

למידע נוסף ולהזמנות: רבקי יוסיפון, רכזת חינוך והדרכה

טל. 04-6486328/6338, דוא"ל. Education@beit-shturman.co.il