תמכו בנו

מוזיאון בית שטורמן מראשית הקמתו ועד היום, חרט על דגלו להציג את ערכי השימור, המורשת, התיישבות, טבע וסביבה בעמק יזרעאל. לאורם של ערכים אלו אנו ממשיכים לחנך דורות של תלמידים, חיילים ומבוגרים.

מוזיאון בית שטורמן על מיקומו, מבנהו המרשים המיועד לשימור ואוספיו המקוריים והייחודיים הוא בעל פוטנציאל רב לחזור ולהיות מוזיאון חשוב ומשפיע באזור בפרט ובארץ בכלל.

בשנים האחרונות נמצא מוזיאון חשוב זה בשלב של שינויים מבניים ותוכניים במטרה להתוות דרך חדשה אשר תחזיר את בית שטורמן לייעודו המקורי כמוזיאון סביבתי-אזורי. אנו תקווה להחזיר את מוזיאון בית שטורמן ללב התודעה הציבורית כמרכז תרבות ומורשת מוביל, וכנקודת מוצא הכרחית לסיורים וטיולים באזור עבור תושבי הארץ ומבקרים מחו"ל.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לתמוך בנו ולעזור לנו לשמר את המשך קיומו ופעילותו של מוסד חשוב זה.

העברה בנקאית:
בנק בינלאומי (31), סניף עפולה (111)
מס' חשבון: 219509

משלוח המחאה לפקודת:
מוזיאון בית חיים שטורמן
דואר עין חרוד מאוחד
מיקוד: 1896500