"לחשוף, לאסוף ולאגור כל ידיעה וכל מוצג מועילים של פיסת מולדת זו, על הטופוגרפיה שלה, על מבנה שכבותיה הגיאולוגיות, על מחצביה וקרקעותיה למיניהם, על מימיהם החבויים בחיק האדמה ואלה ניגרים על פניה, על אקלימה ותנועת רוחותיה, על הצומח והחי אשר בה… אלה גילויי הטבע המעמיקים את קשרי האדם לסביבתו ואשר יחסו של חיים שטורמן אליהם היה יחס של עניין עמוק, התעניינות האדם המתערה במולדתו על כל מכמניה – זו תהיה תעודת המכון."

(שמואל סבוראי, מייסד המוזיאון ומנהלו הראשון)

מוזיאון בית שטורמן הוקם בשנת 1941 כמוזיאון סביבתי – אזורי, והאוסף המוזיאלי נוצר על פי העקרונות אותם טבע סבוראי; אוסף הפוחלצים באולם הטבע פותח צוהר לעולם הטבע העשיר והמגוון שהיה בעמק חרוד, וחזון מייסדי המוזיאון מקבל משנה תוקף כיום, עם צמצום מרחב המחיה של בעלי החיים, והכחדתם של מינים וזנים רבים בשל השתלטות האדם על המרחב, פיתוח שטחי החקלאות ושינויי האקלים.

שימור למען העתיד – הפחלוץ הוא שיטת שימור נפוצה לצורך מחקר או תצוגה, תצוגת הפוחלצים באולם הטבע מאפשרת לצפות בבעלי החיים בגודלם הטבעי ולהכיר את המאפיינים הייחודיים לכל חיה וחיה ואת אורחות חייהם.
אוסף הפוחלצים מורכב מבע"ח שנמצאו מתים בטבע ונאספו לאחר מכן. לעולם איננו פוגעים בבעלי חיים, והצייד לשם פחלוץ אסור בישראל על פי חוק.

 

 

 

 

תפריט נגישות